top of page

Uppsala Yrkesmentor: stöttar utrikesfödda kvinnor genom mentorskap

Jobbar du inom vård- och omsorg, barnomsorg och skola eller restaurang? Nu söker Nya kompisbyrån yrkesmentorer till ett projekt i Uppsala. Foto: Olof Bygren 


Den ideella organisationen Nya kompisbyrån startar snart ett nytt projekt i Uppsala. Projektet ska stötta utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden. Nu vill de nå ut till kvinnor som redan jobbar med vård- och omsorg, barnomsorg och skola eller restaurang och som vill bli yrkesmentorer. 

 

- Vi brukar säga att man blir mentor till sin framtida kollega, säger Matilda Hardmeier, som är projektledare på Nya kompisbyrån.  


Projektet “Uppsala yrkesmentor” görs i samarbete med Uppsala kommun med stöd av Europeiska socialfonden. Under två år riktar projektet sig mot kvinnor som går en kombinationsutbildning, vilket innebär att man studerar SFI och ett yrke samtidigt. 

Genom en yrkesmentor får man en stöttande hand på vägen. 

 

Vi tror att detta projekt verkligen kan hjälpa fler att slutföra sin utbildning. Genom att få en yrkesmentor får man inte bara möjligheten att öva på yrkestermer från någon med praktisk erfarenhet, utan även möjligheten att ytterligare förbättra sina språkkunskaper i svenska, säger Matilda. 

 

Förutom mentorskapet anordnas kvinnoträffar en gång i månaden, där alla som är med i projektet får träffas. På så sätt får man en chans att få ett större kontaktnät – vilket är en viktig del av att komma in på arbetsmarknaden. 

 

- I Sverige är det 7 av 10 personer som får jobb via kontakter. Så att bara få en ny kontakt kan göra jättemycket, säger Matilda. 

 

Förhoppningen är att de månadsvisa träffarna även kan vara ett tillfälle att inspireras av varandra och lära sig nya saker. 

 

- Man kanske får en ny kompis, eller ett nytt intresse av att vara med på träffarna, säger Matilda. 

 

För att anmäla sig som yrkesmentor behöver man vara minst 18 år, identifiera sig som kvinna och ha arbets- eller studieerfarenhet inom vård- och omsorg, barnomsorg och skola eller restaurang.  

 

- Vi tror verkligen på det här med att man delar yrkesbakgrund i ett mentorskap, eftersom man då kan stötta varandra på ett bra sätt. 

 

Mötet blir ofta ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. I Nya kompisbyråns tidigare projekt har man märkt att mentorn lär sig minst lika mycket som adepten gör. 

 

- Jag tänker att man också får större förståelse för sin egen yrkesroll om man får träffa någon som är ny i Sverige och precis ska in på arbetsmarknaden. Att få förklara vad man själv gör kan vara väldigt utvecklande, säger Matilda. 

 

Den första gruppen startar i april. Därefter kommer projektet att pågå i två år med flera olika uppstarter. Anmälan till projektet görs via Nya kompisbyråns hemsida. 

 

- Sedan kommer vi att höra av oss till de som anmält sig och fråga när det passar att starta, och så förhåller vi oss till det, säger Matilda. 

 

Hitta till hemsidan för att anmäla: https://www.nyakompisbyran.se/uppsala-yrkesmentor/ 

Comments


bottom of page