top of page

Uplands nation – en av de tretton


Uppsala universitet grundades 1477 och på 1600-talet bildades studentnationer – till antalet flera än i dag, då de är tretton stycken. År 1642 inrättades det som så småningom blev Uplands nation. I början bestod den av tre nationer: Roslags nation, Fjärdhundra nation och Uplands nation. Dessa tre representerade olika delar av landskapet Uppland. 


Några år senare tillsattes inspektorer vid nationerna för att ”utöva tillsyn över studenternas leverne och deras studier”, som Uplands nation skriver i sin historiska överblick. Alla studenter vid universitetet måste redan då vara medlemmar i någon nation, och den professor som blev inspektor kom ofta från samma landsdel som studenterna.


I början av 1800-talet minskade antalet medlemmar i de tre uppländska nationerna och de slogs därför samman till en, som fick namnet Uplands nation. Nationens landskapsnamn stavas så än i dag, även om olika stavningar förekommit genom åren. Så sent som på 1990-talet bestämdes att stavningen Upland skulle gälla. 


I dag har alla nationer i Uppsala ett eget hus och östgötarna var först, då de på 1810-talet hyrde in sig i orangeriet i Linnéträdgården. Uplands nations hus har adressen S:t Larsgatan 11 och det inköptes 1821. På 1790-talet hade huset ägts av G.A. Silfverstolpe, som var verksam i den radikala studentklubben Juntan, och fortfarande har nationens studenter ett rum som de kallar Silfverstolpska rummet. Alla nationer har sitt eget hus, men studenterna i Uplands är de i Uppsala som varit längst i samma hus.


I trädgården finns höga lindar, en berså, bärbuskar och fruktträd. Bland skulpturerna där kan nämnas en version av Carl Milles Vingarna – utan kolonn*. Utmed S:t Johannesgatan byggdes på 1950-talet en bostadsflygel med 20 rum i korridoren för nationsmedlemmar.


Nationens pub heter Svantes källare och på dess hemsida kan man läsa: ”Under de senaste åren har puben gjort sig känd för att ha ett brett dryckesutbud och riktigt goda burgare. Med sina fem rum nere i källaren finns det vissa som påstår att det är den största nationspuben!”


bottom of page