top of page

Regeringen gör ny utredning om sis-hemmen

Hans Bouveng är institutionschef på Bärby ungdomshem.


Regeringen anser att myndigheten Sis bör ses över och omorganiseras helt, det beskedet kom den 5 februari. Statens institutionsstyrelse, Sis, har som ansvar att bedriva individuellt anpassad tvångsvård och även sluten ungdomsvård. De som omhändertas är ofta barn och unga med allvarliga psykosociala problem, samt vuxna som har problem med missbruk. 


På Bärby ungdomshem utanför Uppsala finns ungdomar i åldern 16-21 år. De har antingen placerats där av någon socialnämnd enligt lvu, lag om vård av unga, eller är dömda till sluten ungdomsvård. 


På sis-hem över hela landet har det under flera år skett upprepade rymningar, fritagningar och bristande behandlingsresultat, vilket de har fått stor kritik för.


Hans är positiv till att regeringen nu tillsätter en utredning av den statliga ungdomsvården. Kvaliteten på verksamheten kommer att bli bättre när de får tydligare och bättre riktlinjer. 


- Jag tycker att det behövs en tillsyn av Sis uppdrag, säger Hans Bouveng, institutionschef på Sis ungdomshem Bärby. 


Ungdomarna på Bärby får idag en bra vård och behandling, utifrån det uppdrag som finns. Bärby ungdomshem är känd för att vara ledande i Sverige med att jobba med unga med sexuellt normbrytande beteende och missbruksproblematik.   


De flesta killar och tjejer som bor hos dem känner sig trygga och och tycker att de får den hjälp som de behöver. När stödet brister för de som är mest utsatta i samhället, då behöver man se till att det finns personal som har rätt kompetens, värdegrund och ett bra bemötande. 


- Vi har god bemanning nu, men vi behöver säkerställa så att alla har rätt kompetens och ett bra bemötande, säger Hans.


Personalen är en viktig pusselbit när det gäller att försöka lösa de problem som finns idag. En sak som är väldigt viktig är att ny personal får en bra introduktion när de börjar. Det ger en större trygghet och ungdomarna får den vård och behandling som de har rätt till. Det ger förutsättningar för en så bra arbetsmiljö för personalen som möjligt. 

bottom of page