top of page

Prova på parasport

Maria Stolpe är idrottskonsulent på RF-SISU Uppland.


RF-SISU Uppland har under de senaste månaderna anordnat tre prova-på-tillfällen i parasport tillsammans med föreningarna Sigtuna-Märsta-Arlanda cykelklubb, Uppsala friidrott och Uppsala handikappidrott. Nu återstår det två tillfällen till den 3 mars och 14 april på IFU arena.


Maria Stolpe jobbar som idrottskonsulent på RF-SISU Uppland med ansvar för parasport. En del av hennes jobb är att inspirera flera personer med funktionsvariation att komma i rörelse och få fler idrottsföreningar att starta paraverksamhet. För att kunna nå ut till fler personer samverkar de med nätverket Fritid för alla och närliggande kommuner. I samma syfte har de även skapat mötesplatser tillsammans med specialidrottsförbund, föreningar, kommuner och andra organisationer i närheten.


- Det finns en stor vinst i att fler föreningar inom olika paraidrotter erbjuder verksamhet samtidigt under samma tak, säger Maria.


Inom parasport idrottar personer med synnedsättning, rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Det finns olika idrotter och grenar som passar bra beroende på vilken typ av funktionsnedsättning som personen har.


Sporterna som finns att prova på är paracykling, armcykel, tandemcykling och trehjuling. Tandemcykling utövas mest av personer som har en synnedsättning. Det finns också parafriidrott med grenarna kula, längdhopp, höjdhopp och 60 meter framerunning. Framerunner är en slags cykel som man tar sig fram med genom att sparka med benen.


- Deltagarna får chans att prova fler idrotter och känslan av delaktighet och glädje får en större mening både för individen och för gruppen, säger hon.


Just nu pågår en stor satsning inom Parasport Sverige att sprida kunskap om personer med funktionsvariation till de övriga 72 specialidrottsförbund. Ett annat mål är att så många idrottsförbund som möjligt ska öppna för parasport i sin egen verksamhet. Ett problem som finns är att det kan vara svårt att nå ut till målgruppen och för få personer får möjlighet att utöva idrott.


- Det kan handla om transport till och från träning eller när lokaler inte är tillgänglighetsanpassade, säger Maria. 


I vissa fall vill personer ingå i en särskild grupp som är riktade mot personer med funktionsvariation. Det ställer kravet att det ska finnas alternativ också, både i storstad och ute på landsbygden.  


Med denna satsning hoppas Maria och hennes kolleger att fler personer hittar sin idrott och börjar träna i respektive förening. 


留言


bottom of page