top of page

Nytt seniorkort i lokaltrafikenUppsala kommun fortsätter sin satsning på billigare resor för äldre i kollektivtrafiken. Alla som är folkbokförda i Uppsala kommun, och har fyllt 70 år, kan beställa det nya seniorkortet från och med den 22 januari.


Även äldre människor ska ha goda möjligheter att kunna röra sig runt i kommunen. De ska också ha möjlighet att leva aktiva och oberoende liv. Det gör att fler blir mer delaktiga i samhällslivet och kan ta sig utanför hemmet på ett annat sätt. En av fördelarna är att det stärker möjligheterna till social samvaro.– Att kunna resa obehindrat är också ett led i att bryta den ofrivilliga ensamheten, säger Tobias Smedberg (V), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden.


Genom att införa seniorkortet hoppas han att fler människor ska kunna se fördelarna med att åka kollektivt, istället för att ta den egna bilen. Det är bra för miljön och minskar även trängseln i Uppsala. Ett seniorkort inom lokaltrafiken har efterfrågats länge av kommunens seniorer. Smedberg träffar ofta olika seniororganisationer och den vanligaste frågan är när kortet kommer. Det är ett vallöfte som Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade inför valet 2022 som de nu levererar. – Det känns extra viktigt att kunna erbjuda ett rabatterat kollektivtrafikkort nu när många har en tuffare ekonomi på grund av inflation och stigande priser, säger Tobias.


Det nya seniorkortet går att beställa på kommunens hemsida från och den 22 januari. Om man gör din beställning senast den 31 januari, så börjar kortet att gälla från den 1 mars. Kortet gäller dygnet runt, årets alla dagar. Det gäller på stadsbussar, regionbussar och Mälartåg, inom alla zoner där UL-biljett gäller. Det är inte personligt, vilket innebär att flera personer som är över 70 år kan dela på ett kort om de reser vid olika tillfällen. Det är ett årskort som gäller i 12 månader och kostar 300 kronor per månad.  


Den som vill beställa kortet gör det via uppsala.se och tillgång till Bank-ID krävs. Det kan  upplevas lite krångligt av en del människor. På kontaktcenter i stadshuset kommer det att finnas extrapersonal på plats. Detta för att man ska kunna ta emot alla på ett bra sätt och ge det stöd som behövs.


bottom of page