top of page

Några nyord som inte fick fäste

En grupp ungdomar som dabbar.


Varje år kommer Språkrådet med en lista på ”nyord” från det gångna året. Det är ord som varit vanliga och ökat i användning. Om 2023 års lista skriver Språkrådet att den visar ”både hur den svenska gängkriminaliteten påverkat språkbruket och AI-teknikens stora genomslag”.


Många av nyorden är dagsländor som snabbt försvinner ur språket igen. Hela Staden tänkte i dag ta upp några av dessa från tidigare år. Ett sådant ord var asktåg, som var nytt år 2010. Extratåg som sattes in för att kompensera flygstoppet efter det årets vulkanutbrott på Island kallades asktåg. Under våren 2010 hade vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott flera gånger och rökutvecklingen från utbrotten spred vulkanisk aska över Europa – och gav upphov till ett nytt ord i Sverige.


År 2011 fick vi nyordet appa, som betydde att fixa med och använda sina appar i mobilen. Bruket fortsätter men ingen säger längre appa. När spelet Pokémon Go släpptes i juli 2016 började folk gå omkring och spela det och detta gav upphov till ordet pokenad, som förmodligen ingen säger i dag.


År 2017 var ett år då vissa svenskar var bloranga, det vill säga hårfärgen var en blandning av blont och orange. Samma år utfördes en underlig dans som hette dab, importerad från Atlanta. Att dansa så kallades att dabba. Det innebar att vederbörande dansade med huvudet sänkt mot ena armvecket och samtidigt höjde andra armen.


Hur många som hade ”popcornhjärna” 2019 vet ingen, men ordet användes och betydde att hjärnan samtidigt ställdes inför olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefonen.


Att ordet jobbonär, som var nytt år 2021, inte fick fäste är konstigt för det betyder att man fortsätter att arbeta efter pensioneringen, och det gör som bekant många i dag. Men de kallas alltså inte jobbonärer.


bottom of page