top of page

Mer demokrati och medborgarengagemang med lokala utvecklingsgrupper

Emma Ringqvist: ”Vi har fått en del respons på vårt initiativ att bilda lokala utvecklingsgrupper, bland annat från Rasbo”, säger Emma Ringqvist som arbetar som strategisk samhällsplanerare i Uppsala kommun.


Uppsala kommun vill stärka och öka dialogen med medborgarna. Därför uppmuntras föreningar att ansöka om att bli en lokal utvecklingsgrupp som arbetar inom ett visst geografiskt område, till exempel en stadsdel eller en bygd.


– På landsbygden och på småorter finns det många exempel på lokala utvecklingsgrupper, säger Emma Ringqvist, strategisk samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen. 


I städer däremot är det desto mer ovanligt. Emma känner bara till två exempel i hela Sverige, i norra Järva och i Hökarängen. Nu hoppas kommunen att initiativet som ytterst kommer från politiken ska resultera i ett nätverk av stadsdels- eller landsbygdsråd som vill jobba med lokal utveckling runt om i Uppsala kommun.


– Man kan ansöka om att få bli en grupp fram till sista mars, berättar Emma. Om flera föreningar från samma geografiska område ansöker kan vi hjälpa till att bilda en paraplyorganisation som samordnar arbetet. Eller så bildar man en helt ny förening. 


Är man en eller flera privatpersoner som gärna vill engagera sig i en lokal utvecklingsgrupp kan det sistnämnda vara ett bra alternativ.


På kommunens hemsida finns en mall med enkla stadgar som man kan kopiera om man vill ansöka om att bilda ett stadsdels- eller bygderåd. Där finns också kriterier för befintliga föreningar, om de är berättigade till att söka eller inte.


– Det bör vara föreningar som inte är för nischade utan som vill jobba brett med lokal utveckling i ett område. Det kan handla om allt från att arrangera aktiviteter i sitt bostadsområde, skicka ut en enkät om en viktig lokal fråga till att i ett tidigt skede få komma med synpunkter när en fördjupad översiktsplan tas fram.


Stadsdels- och bygderåden kan jobba med stort som smått och för att uppmuntra engagemanget får varje råd 10 000 i stöd som kan gå till saker som fika, lokalhyra eller informationsinsatser. Två gånger per år planerar kommunen att bjuda in till nätverksträffar.


– Däremellan kommer vi förstås också att ha dialog, menar Emma. Kommunen får någon att bolla med och medborgarna kan i ett tidigt skede komma in med kunskap och idéer kring hur man vill utveckla sin stadsdel eller sin by.


Att få till det ideella engagemang som krävs för att bygga ett nätverk av lokala utvecklingsgrupper i hela kommunen har sina utmaningar, det är Emma Ringqvist medveten om.– Särskilt i städer sjunker antalet person som är föreningsaktiva och beredda att bidra med ideellt arbete. Men vi börjar i långsam takt och hoppas att de utvecklingsgrupper som kommer igång kan bli förebilder för andra. 

Comments


bottom of page