top of page

Mediyoga är hälsofrämjande – det är vetenskapligt bevisat!

Helen Bornelind är tacksam över den vård hon får för sin obotliga cancer.


Att medicinsk yoga, eller mediyoga, har hälsoförbättrande effekter är vetenskapligt bevisat i flera studier.


- Det är en yogaform som alla kan delta i, säger Helen Bornelind från Sunnersta.


Det är mjuka rörelser, fokus på andning och avslappning. Man utgår från sina egna förutsättningar.


Tyvärr har yogamottagningen på Akademiska sjukhuset lagts ner av besparingsskäl. Det tycker Helen är tråkigt. Som cancerpatient har hon i flera omgångar deltagit i verksamheten där.


- Jag har förståelse för att sjukhuset måste spara pengar, säger hon. Men det drabbar såklart patienter som fått mediyoga som del av sin rehabilitering.


De flesta patienter som remitterats till yogamottagningen har haft cancer i olika stadier. Helen Bornelind har spridd bröstcancer och vi ses via Teams eftersom hon måste hålla sig isolerad under en period.


- Mitt immunförsvar är inte det bästa efter många tuffa behandlingar, berättar hon.


Redan för omkring tio år sedan blev hon remitterad till yogamottagningen. På den tiden fick man också samtalsstöd efter yogapasset.


- Det var en fantastisk resa, berättar Helen.


Efter ett yogapass är man så avslappnad och öppen för att prata om sin situation. För mig betydde det mycket. Jag kände att jag inte var ensam i min sjukdom.


Samtalsstödet försvann 2015 men fram till årsskiftet har man kunnat utöva mediyoga i grupp på Akademiska sjukhuset. 


- Det ger en trygghet att veta att alla som är där sitter i samma båt, med svåra och ofta icke botbara sjukdomar, fortsätter Helen.


Det är inte lätt för den gruppen av patienter att delta i yoga ”på stan”, även om det finns andra aktörer som erbjuder mediyoga i Uppsala.


Cathrine Göransson är verksamhetschef på rehabiliterings- och smärtcentrum där yogamottagningen tidigare låg. Hon har inte tid för en intervju men svarar på Hela Stadens mejlfrågor.


- Sjukhuset sparar omkring 400 000 kronor på att stänga mottagningen, skriver hon. Istället kan patienter hänvisas till friskvården, alternativt den primära vårdnivån.  Yoga är en mycket vanligt förekommande aktivitet i friskvården numera. 


De patienter som inte kan delta i friskvård av olika skäl, till exempel att de är för sjuka eller för infektionskänsliga kommer även fortsättningsvis att erbjudas rehabiliterande behandling. 


- Det kan vara behandling utifrån kognitiv påverkan, fysioterapeutiska behandlingar, logopedbehandling, kuratorssamtal och nutritionsbehandling, skriver Catherine Göransson.


Enligt Catherine Göransson har omkring 70 patienter per år deltagit i verksamheten.

Helen Bornelind sitter med i styrelsen för Bröstcancerföreningen Uppsala Län och har regelbundet kontakt med ansvariga politiker i regionen.


- Vi har en bra dialog med dem och det finns ju inga pengar, sjukvården är i kris. Det är inte konstigt att man sparar där det går även om det drabbar patienter. Men det är synd.


Under några år var Helen friskförklarad och fortsatte då med yoga. Men cancern kom tillbaka och för henne är det inte längre möjligt att delta i en vanlig yogaklass.


- Både för att jag är infektionskänslig men också för att det inte blir samma trygghet. På yogakliniken fanns en samhörighet med de andra deltagarna. 


Vad skiljer då mediyoga från vanlig yoga? Mediyogainstitutet som grundades 1997 och är Skandinaviens ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom medicinsk och terapeutisk yoga beskriver den såhär: ”Mediyoga är en kvalitetssäkrad metod som utvecklats genom forskning. Idag används den på 365 vårdenheter i Sverige. Publicerad forskning visar på minskad stress, minskad oro och ångest, minskad smärta, sänkt blodtryck, ökad livskvalitet, ökad sömnkvalitet samt kostnadseffektivitet”


- Det är bra att det forskats så mycket på mediyoga, säger Helen Bornelind. Många har kanske fortfarande en föreställning om att yoga är flummigt.


Rehabilitering handlar inte bara om det fysiska utan även det psykiska, sociala och existentiella. RCC – regionala cancercentrum i samverkan beskriver i sin uppdaterade vårdplan mediyogan som ett verktyg att täcka in alla dessa delar. Yogan ger frid i själen och man når den inre kraften i sig själv. 


- Man mår bra av mediyoga, säger Helen Bornelind med eftertryck. Och mår man bra, ja då stärks immunförsvaret.


- Personalen är änglar, säger hon.


Samtidigt oroar de ständiga besparingarna och hon sörjer att mediyogamottagningen inte längre finns kvar.

bottom of page