top of page

Kyrkan jobbar för att stötta ungdomar

Angelica Mörtzell är ungdomsledare i Lötenkyrkan och mycket positiv till området runt.


Kvällen den 21 februari var det församlingsmöte i Lötenkyrkan med titeln Vi gör det tillsammans – hur gemensamma krafter kan stötta ungdomar. Församlingsrådet hade bjudit in och de som stod för programmet var Natalie Haddad från Uppsala ungdomsjour och Angelica Mörtzell, ungdomsledare i Lötenkyrkan.


Natalie och Angelica berättade hur de på olika håll jobbar med ungdomar i sina verksamheter, samt hur samarbetet mellan Lötenkyrkan och ungdomsjouren ser ut. Det kom cirka 30 personer och många var nyfikna. Många frågor ställdes intygar Angelica. 


Lötenkyrkan ligger mitt i området Löten i Uppsala, nära von Bahrs skola. Det kommer ofta ungdomar på besök till kyrkan på dagarna och kyrkans personal försöker alltid att ha ett trevligt bemötande. Personalen försöker också att visa ungdomarna att de är stabila och trygga vuxna som finns där och vill ungdomarnas bästa. 


- Det känns fantastiskt att jobba i det här området, säger Angelica.


Torsdagseftermiddagar i kyrkan har under de senaste åren varit en mötesplats för ungdomar som bor i området. Förutom det självklara fikat, finns det möjlighet att bara umgås med andra, spela fifa, pingis, biljard och även andra aktiviteter. Just nu är den här verksamheten pausad, eftersom det varit stökigt, men samtalet förs ständigt hur kyrkan kan vara en plats som är trygg där ungdomar får utrymme att växa. Kyrkan har även tonårsgrupp på fredagar, men dit kommer främst de som har föräldrar som är medlemmar i Lötenkyrkan, eller andra församlingar, eller som kommit in i kyrkans gemenskap genom kompisar. 


- Det finns verkligen ett behov av mötesplatser för ungdomar i området, säger Angelica. 


Lötenkyrkans samarbete med Natalie på Ungdomsjouren är nära och ibland kan de höras flera gånger i veckan, beroende på vad som händer. 


- Vi från kyrkans håll delar med oss kring det som sker i våra lokaler till ungdomsjouren, det kan vara stort som smått, det är viktigt att ungdomarna vet att vi vuxna pratar med varandra och att det är för deras bästa, berättar Angelica.


Diskussionerna kan vara allt från att någon har sagt något speciellt som behöver lyftas eller att någon inte följt kyrkans regler. Kyrkan sitter även med i en samverkansgrupp med skolan, fritidsgården, Erikshjälpen, Ica-butiken, Moskén och andra organisationer i närområdet. Den gruppen finns för att gemensamt skapa sig en så bra bild som möjligt över läget i området och för att stötta varandra. 


Det är viktigt att samarbeta med andra. Det finns så många positiva krafter, en stor glädje och många aktörer som tillsammans vill verka för människorna som bor och vistas i Lötenområdet.


- Det finns otroligt mycket goda krafter i det här området, avslutar Angelica.


Opmerkingen


bottom of page