top of page

“Först och främst – man kan inte lura ungdomar”Ungdomsjouren gör Uppsala tryggare


Kim Dibi har jobbat som fältassistent på Uppsala ungdomsjour sedan starten 2017. I år tog han emot det lokala fredspriset i kategorin fred och säkerhet. Telefonsamtalet kom mitt under ett måndagsmöte.


 • Jag tänkte bara att någon skojar med mig och sa “ursäkta, men jag har inte tid just nu”, berättar Kim.


Snart gick det upp för honom att det inte var något skämt. Hilde Wiberg, chef för Uppsala ungdomsjour, har varit Kims kollega sedan sju år tillbaka.


 • Kim har jobbat i det fördolda och funnits ute i centrala Uppsala. Han har haft kontakt med väldigt många unga som inte har så många kontakter i vuxenvärlden, samarbetat med de mest utsatta och lotsat vidare. Det kan vara alltifrån att lotsa vidare till Röda korset eller en av våra kuratorer, socialsekreteraren eller familjehem, förklarar Hilde. 


Ungdomsjouren är socialtjänstens yttre tjänst och jobbar bland annat med uppsökande arbete bland barn och unga. 


 • Allt bottnar i att se barnen. Att identifiera barnen som är i riskzoner för droger och kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Det är det som är vårt huvuduppdrag, säger Hilde.


Den senaste våldsvågen har resulterat i fler orosanmälningar och öppnade utredningar hos socialtjänsten. 


 • Vi ser också att de grövre brotten går neråt i åldrarna, och att det kan gå väldigt, väldigt fort när det kommer till att barn rekryteras in i kriminalitet.


Många av ungdomarna som begår brotten är själva brottsutsatta.


 • En av de viktiga delarna som vi satsar på är att möta de unga och lotsa dem till rätt stöd. Vi har också satsat på att unga personer som begår brott ska ha rätt till stödsamtal. Att se människan bakom brottet, säger Hilde.


När Kim Dibi pratar med ungdomar i rollen som fältassistent handlar det om att bygga relationer. 


 • Först och främst – man kan inte lura ungdomar. Det bästa man kan vara är ärlig med dem, rakt på sak. Vi vill deras bästa, vi är inte emot dem. Ibland kommer det ungdomar och bara vill prata, och jag pratar med dem också, man behöver inte vänta tills de har gjort något dumt.

Bland ungdomarna finns en vilja att anpassa sig för att passa in i de sociala koderna.


 • Mitt arbete är att få dem att tro på sig själva, så att de blir stolta över dem de är. Sedan försöker jag, du vet alla människor är charmiga, alla har karisma, jag försöker arbeta med den karisman. Du behöver inte bli som den andra, säger Kim.


För att få barn och unga i Uppsala att känna sig trygga arbetar ungdomsjouren med hög synlighet.


 • Att vi ska finnas och att det ska vara en positiv känsla. Och därför är det så roligt också att gå på stan med Kim och det kommer folk och vill prata med honom och säger “amo, amo!”, som betyder farbror på arabiska, berättar Hilde.


Den största belöningen är att se svart på vitt hur ungdomsjourens arbete har gett resultat.

 • Att efter fem års tid se hur han har blivit, kanske går på universitet, det är som en kick, säger Kim. 


För att kunna göra positiv skillnad krävs framförallt en sak – samarbete.


 • Vi ser oerhört positivt på när ordet samverkan går över till samarbete. Det samarbetet som vi har byggt upp i Uppsala, mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Det är ganska unikt. Det är många andra kommuner som vänder sig till oss och tittar på hur vi har fått till den här samverksmodellen där vi faktiskt konkret arbetar tillsammans, säger Hilde.


Trots att samhällsläget ser ut som det gör finns en övertygelse om att det går att göra skillnad.


 • Förebyggande arbete är ingenting man gör i en handvändning med snabba resultat. Utan här måste man jobba ihärdigt, långsiktigt, samarbeta med andra och ha ett tydligt mål dit man vill komma, säger Hilde.


Engagemanget för socialt arbete och ungdomar lyser igenom även hos Kim.


 • Vi tror på det vi gör och vi vet att vi kan se resultat. Livet är tufft just nu men jag tror att vi klarar det, för vi älskar vårt jobb, och det finns hopp, säger Kim.

bottom of page