top of page

Ergo fyller 100 årUppsala studentkårs medlemstidning Ergo grundades 1924 som en

fristående tidning men blev 1940 organ för studentkåren. Namnet är ett

latinskt ord som betyder ”alltså” eller ”därför”. Som så många andra tidningar

har Ergo en tid haft bekymmer med finansieringen och de senaste åren har

den kommit ut endast som nättidning.


Under rubriken ”Året med Ergo: 2023” står det på tidningens webbplats om

dess ”skakiga tillvaro” under årets första månader. Trots allt kom den i gång

igen efter ett par månader, och chefredaktören sammanfattar det gångna året

och hoppas på ett bättre 2024, som alltså är ett jubileumsår. Han avslutar sin

krönika med en förundran: ”Tänk att Karin Boye publicerade sina dikter i Ergo

på 1920-talet.”


Det nummer av Ergo som Hela Staden nu bläddrar i är det första från år 1961

och är alltså 63 år gammalt. Tidningen är tryckt i svartvitt och innehåller

många annonser. Redaktionen låg på Smedsgränd 2 och adressen till

expeditionen var Riddartorget 5. Prenumerationspriset var då 9 kronor för ett

helt år eller 5 kronor för en termin, och tidningen gavs ut i 10 500 exemplar.


Ledarskribenten har ”Nerver och pengar” som rubrik på sin artikel, och

förfasar sig över att inget anslag beviljats till ”studentkårens psykiska

hälsovård” i årets statsverksproposition. Hemortens riksdagsmän kunde nu

förvänta sig en påtryckning i frågan från studenterna i Uppsala.


Ledarskribenten påpekar att ingen kategori är så utlämnad åt risken för

psykiska sjukdomar som just studenterna.


Mellan 1951 och 1982 hette teatern i Uppsala Upsala-Gävle stadsteater och

städerna samarbetade om teaterföreställningar. I detta nummer av Ergo

recenseras Gullbergs uppsättning av Shakespeares tragedi Othello framförd

av Stockholms stadsteater med bland andra Anders Ek, Toivo Pawlo och

Yvonne Lombard i huvudrollerna.


Bada kunde studenterna göra i Centralbadet från onsdag till lördag och där

fanns bastu, simhall, karbad och kvartslampa. ”De moderna glasögonen”

fanns att köpa hos Roses optik på Drottninggatan 6 där det hade funnits

”glasögonmakare i över 100 år”. Högtidskläder inköptes hos Widéns på S:t

Persgatan, och inför balerna inhandlades frackar och fest-och brud-

klänningar hos Fridhs på Bredgränd 5.


Tydligen var det lätt för Ergoredaktionen att sälja annonser för detta nummer

på 16 sidor innehåller inte mindre än 36 stycken.

bottom of page