top of page

Dagen då barnen tog över museet i Gamla Uppsala

Take over day är ett koncept som funnits länge. Linda Klementson, ansvarig på museet i Gamla Uppsala, berättar att det kan komma in vuxna till museet och berätta om när de var små och fick ta över verksamheten där för en dag.


– Då känns det att vi hållit på ett tag, säger Linda med ett skratt.


   I år har hon delegerat ansvaret för den speciella dagen till de två museilärarna Amanda Rimmer och Ronja Samulesson. De berättar båda hur mycket de tycker om idéen att ge elever ansvar för museiverksamheten. I den åldern som eleverna är, går i årskurs tre, är de ofta nyfikna, orädda och entusiastiska. Och det finns en roll för alla. 


– De får välja långt i förväg om de vill jobba med kassan eller caféet eller till exempel vara guider, berättar Amanda. Sedan tränar de i veckor. 


   Ulla Frisell är klassföreståndare i en av treorna på Gamla Uppsala skola och också hon är lyrisk över idén med att låta eleverna bestämma på museet en dag.


– Vi har förberett oss i ungefär en och en halv månad, berättar Ulla. Eleverna lär sig historia på ett helt annat sätt på det här viset.


  Det är huvudsaken med projekt Take over day, att skolelever ska få uppleva historia på ett nytt sätt. Istället för att läsa i böcker, kanske lära sig utantill och sedan ha prov får de komma till museet där utställningarna är pedagogiska, interaktiva och lockar till eget engagemang. Det ger eleverna en annan syn på historiekunskap. Ronja är glad att vara en av de ansvariga i år.


– Barnen blomstrar, säger hon. Det är ett väldigt inbjudande sätt att lära sig historia.


På Gamla Uppsala museum handlar det främst om Sveriges historia från 500-talet före kristus till medeltiden och i centrum finns Uppsala. Järnålder och vikingatid är viktiga, vilket är bra eftersom många barn är särskilt intresserade av de perioderna. På museet kan man se hur människor såg ut och var klädda den här tiden, vilka redskap som användes, de olika djuren som fanns och det går att föreställa sig livet människor levde då. Amanda säger att en del av barnen väljer att spela teater under Take over day och då själva skriver repliker, väljer kläder och sedan spelar upp för släktingar och vänner. 


– Då får de öva på att framträda inför andra och visa sin föreställning.


Några av barnen har valt att vara guider idag och en av dem är Destiny Ano. Hon går i 3B och är i vanliga fall lite blyg berättar hon. Att vara tvungen att ställa sig framför en grupp personer och berätta om historia har gjort henne modigare. 


– Det är jättekul att vara här, berättar Destiny. Jag har lärt mig massor – till exempel om runstenar. 


Att det är viktigt med historia vet alla och Linda, som arbetat på Gamla Uppsala museum i många år, säger att historiekunskap gör oss bättre på att förstå nutiden. Barnen lär sig analysera vad som händer idag med utgångspunkt i det som hände igår. 


– Sedan vi gjorde museet modernare med interaktivitet på ett annat sätt än förut har det blivit både lättare och roligare att lära sig historia, säger Linda. Och särskilt barnen uppskattar det nya.


bottom of page