top of page

Axplock ur Levande poeters Uppsala

Boken Levande poeters Uppsala utkom 1977 på bokförlaget Edda.


Författaren Bo Gustavsson, som sedan länge bor i Uppsala är också översättare och kritiker. Han skriver bland annat litteraturkritik i Upsala nya tidning och publicerar artiklar i Tidningen kulturen och den litterära tidskriften Karavan. Själv ser han sig ”framför allt som poet som undersöker utsattheten att vara människa i vår konfliktfyllda värld” och ”söker också något slags riktpunkt i tillvaron”.


Bo Gustavsson är irriterad, vilket kan ge fantastiska resultat. Förordet till boken Levande poeters Uppsala börjar med orden: ”Idén till denna antologi föddes ur en irritation.” Att begreppet ”uppsalapoesi” i första hand förknippas med döda poeter är frustrerande för honom. För att råda bot på detta trista faktum gav han ut en egen bok, men eftersom den kom ut redan 1997 har nu många av de representerade författarna lämnat jordelivet. När boken skrevs var det bara Karl Gustaf Hildebrand som inte var ”levande”. 

Hans bidrag får inleda boken. Hildebrand var skald men också välkänd professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och avled 2005. 


Alla känner igen motivet på bokens omslag med Drottninggatan som leder upp till Carolina rediviva. Men varför ligger det en flodhäst och lurar längst ner i backen? Det förklarar Gustavsson i bokens förord, där han liknar den samtida uppsalapoesin vid en främmande varelse, som han vill locka fram ”ur dess underjordiska, skugglika tillvaro”. Den ska placeras mitt i stadens brus och han kallar den själv ”en flodhäst i Carolinabacken” och berömmer samtidigt Thomas Wängelin, som gjort omslagsbilden och så påpassligt fått med flodhästen. 


Antologin innehåller 76 dikter och Hildebrands dikt, som inleder samlingen, ingår i skaldens debutbok Nödvärn från 1933. Bokens sista är sonetten Biografi, skriven av Erik Vincent Ehrling. Den ingår i hans diktsamling Sot och honung, 1994. Själv bidrar Gustavsson med en dikt ur sin samling I änglarnas tid, som också utkom 1994. I förordet till Levande poeters Uppsala kallar han den dominerande genren i den samtida uppsalalyriken för ”platsernas poesi” och skriver själv i den andan. Hans egen dikt har rubriken Ur promenader i å-dur. Alla förstår att ån i fråga heter Fyrisån. Gustavsson påpekar i förordet att det är på förlagets uppmaning han tagit med egna dikter.


I det sex sidor långa förordet berättar Bo Gustavsson om de olika skalderna som är representerade. Många av dem har flanerat i Uppsala vilket har lämnat avtryck i deras dikter. För uppsalaborna kända platser som Flogsta, Gottsunda, Hågadalen, Gamla kyrkogården, Engelska parken och Vaksala torg passerar revy. Det som Gustavsson kallar ”cykeldikter” står poeten Lars Bäckström för. Från hans hemadress på Österplan 15 B får läsaren följa hans cykelturer genom staden, och hans dagsverser i Unt präglas också av ”poetiskt pregnanta ögonblicksbilder ur stadens liv”.


bottom of page